Show simple item record

dc.contributor.authorJernås, Margareta
dc.contributor.authorVigmo, Sylvi
dc.date.accessioned2021-02-03T15:19:53Z
dc.date.available2021-02-03T15:19:53Z
dc.date.issued2021-02-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/67541
dc.description.abstractMot bakgrund av tidigare utvärdering (Oldsjö, 2015) av högskolepedagogisk utbildning på Göteborgs universitet, tillsammans med synpunkter som framkommit i kollegiala samtal med kursdeltagare på PIL:s kurser blev det angeläget att rikta fokus på deltagarperspektiv, vilket inte omfattades av utvärderingen 2015. Det övergripande syftet med studien har varit att, efter tio år av kurser i högskolepedagogik som getts av PIL, undersöka kursdeltagares erfarenheter, samt hur kurserna (företrädesvis HPE101, HPE102, HPE103) svarat på de behov och intressen som medarbetare/kollegor ger uttryck för. Studien som omfattar perioden 2008–2018, bygger på enkäter, besvarade av 761 kursdeltagare under vårterminen 2018, samt uppföljande semistrukturerade intervjuer med 26 deltagare, genomförda vårterminen 2019. Enkätunderlaget omfattar förutom 21 frågor, även möjlighet att ge mer utvecklande kommentarer till 9 av dessa frågor, något som resulterat i ytterligare ett stort antal utsagor, per fråga ca 350 svar. De uppföljande intervjuerna består av ca 17 timmars ljudupptagning med totalt 20 deltagare. Sammantaget har studien genererat ett gediget datamaterial som förutsätter mer tid för fördjupad bearbetning. Föreliggande rapport kan i nuläget bidra med en inblick materialet och ge exempel på några övergripande preliminära tematiker som framträtt i analysarbetet.sv
dc.format.extent56 sidorsv
dc.language.isoswesv
dc.publisherGöteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande.sv
dc.relation.ispartofseriesPIL-rapportsv
dc.relation.ispartofseries2021:02sv
dc.subjecthögskolepedagogiksv
dc.subjecthögre utbildningsv
dc.subjectpedagogisk utvecklingsv
dc.subjectkompetensutvecklingsv
dc.titleUtvärdering av PIL-enhetens högskolepedagogiska kurser vt2008–vt2018. En enkätstudie.sv
dc.typeTextsv
dc.type.sveparticle, other scientificsv
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Pedagogical Development and Interactive Learning (PIL)eng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL)swe
dc.contributor.organizationEnheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL).sv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record