GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of pedagogical, curricular and professional studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) >
Magisteruppsatser (IDPP) >

Förutsättningar lärare har givits för att undervisa i grundskolans digitala lärmiljö


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67501

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67501_1.pdf2344KbAdobe PDF
View/Open
Title: Förutsättningar lärare har givits för att undervisa i grundskolans digitala lärmiljö
Other Titles: Prerequisites teachers have been given to teach in the primary school digital learning environment
Authors: Gustafsson, Sofia
Issue Date: 2-Feb-2021
Degree: Student essay
Keywords: Digital lärmiljö, fortbildning, professionell digital kompetens, professionsteori
Abstract: Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om vilka förutsättningar grundskollärare på skolor som satsar på digitala resurser anser sig ha givits för att kunna undervisa i skolans digitala lärmiljö. För att besvara studiens syfte har jag formulerat följande frågeställningar: Hur ser infrastrukturen ut kring skolans digitala lärmiljö? Hur bedrivs fortbildning kring den digitala lärmiljön på skolorna? Vilka förutsättningar anser sig lärarna sakna för att undervisa i den digitala lär... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/67501
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IDPP)

 

 

© Göteborgs universitet 2011