GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper >

Handbok för systematiska litteratur- och dokumentstudier inom samhällsvetenskapen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67445

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67445_1.pdfrapport - inlaga3192KbAdobe PDF
View/Open
Title: Handbok för systematiska litteratur- och dokumentstudier inom samhällsvetenskapen
Authors: Funck, Elin K.
Karlsson, Tom S.
Issue Date: 2021
Extent: 92 sidor
Publication type: report
Publisher: School of Public Administration/Förvaltningshögskolan
Organization: Göteborgs universitet
University of Gothenburg
Series/Report no.: Förvaltningshögskolans rapporter
158
Keywords: samhällsvetenskap
metod
litteraturanalys
dokumentstudier
metodologi
offentlig förvaltning
Abstract: Denna rapport syftar till att inspirera studenter (och forskare) att pröva på att använda systematiska litteratur- och dokumentstudier i sina uppsatser. Rapportens struktur följer en generell arbetsprocess för en uppsats som använder dessa metoder. Faser som planering, genomförande och sammanställning av studier beskrivs och problematiseras. I rapporten exemplifieras och konkretiseras de metodologiska diskussionerna med syften, frågeställningar, teoretiska inramningar, resultatbeskrivningar och ... more
ISSN: 1401-7199
URI: http://hdl.handle.net/2077/67445
Appears in Collections:Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper

 

 

© Göteborgs universitet 2011