Now showing items 1-1 of 1

    • Livsvillkor i Nordens rurala områden ur ett genusperspektiv 

      Måwe, Ida (Nordiska ministerrådet, 2020)
      I Norden bor det flest kvinnor i städerna, medan andelen män är högst i glesbygden. I forskningen talas det om könade flyttmönster. Befolkningsstatistiken visar att både män och kvinnor söker sig till städerna, men trenden ...