GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) / The Royal Society of Arts and Sciences in Gothenburg >
ACTA REGIAE SOCIETATIS SCIENTARIUM ET LITTERARUM GOTHOBURGENSIS >
INTERDISCIPLINARA >

Göteborg de första 100 åren


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67257

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67257_1.pdf7303KbAdobe PDF
View/Open
Title: Göteborg de första 100 åren
Editors: Lindberg, Bo
Issue Date: 2018
Extent: 157 sidor
ISSN: 0347-4925
Publication type: book
Organization: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS)
Series/Report no.: INTERDISCIPLINARA
16
Keywords: Göteborgiana
Abstract: En artikelsamling om olika företeelser i Göteborgs tidigaste historia: stadsplanering, arkitektur, religion, folktro, undervisning, föda, sjukdomar, odlingar, litteratur, språk, musik
ISBN: 978-91-984647-0-2
ISSN: 0347-4925
URI: http://hdl.handle.net/2077/67257
Appears in Collections:INTERDISCIPLINARA

 

 

© Göteborgs universitet 2011