GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

Drogprevention i skolan. En kvalitativ studie som jämför gymnasieskolors drogpreventiva arbete i två kommuner i Västsverige.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67255

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67255_1.pdf902KbAdobe PDF
View/Open
Title: Drogprevention i skolan. En kvalitativ studie som jämför gymnasieskolors drogpreventiva arbete i två kommuner i Västsverige.
Authors: Berglund, Agnes
Bandhede, Therese
Issue Date: 13-Jan-2021
Degree: Student essay
Keywords: drogprevention
ungdomar
identitet
samverkan
gymnasieskolan
Abstract: Vi har i vår kvalitativa studie undersökt det drogpreventiva arbetet i gymnasieskolan i två relativt liknande kommuner i Västsverige. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer tillsammans med kuratorer, drogförebyggande samordnare samt en rektor. Fokus ligger på hur arbetet eventuellt skiljer sig kommunerna emellan, de professionellas upplevelser av det förebyggande arbetet samt hur det drogpreventiva arbetet påverkas av elevernas erfarenheter och bakgrund. De teoretiska begrepp som a... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/67255
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011