GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Meijerbergs arkiv (MASO) >

Namn i skrift. Names in Writing. Handlingar från NORNAs 48:e symposium i Göteborg den 29–30 november 2018


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67201

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67201_1.pdfInlaga19654KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_67201_2.pdfOmslag2496KbAdobe PDF
View/Open
Title: Namn i skrift. Names in Writing. Handlingar från NORNAs 48:e symposium i Göteborg den 29–30 november 2018
Editors: Löfdahl, Maria
Waldispühl, Michelle
Wenner, Lena
Issue Date: 16-Dec-2020
Extent: 398 s
Publication type: other
Publisher: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning Göteborgs universitet
Organization: Nordiska samarbetskommittén för namnforskning (NORNA)
Series/Report no.: MEIJERBERGS ARKIV FÖR SVENSK ORDFORSKNING
44
Abstract: Namn i skrift var temat för NORNAs 48:e symposium som hölls i Göteborg 29–30 november 2018. Skriftstudier har fått allt större betydelse inom språk- och kulturvetenskaper de senaste åren. Frågor som rör såväl grafonomi och stavningsregler som skriftens sociala dimension har väckt intresse. Inom namnforskning har skriftstudier inte i högre utsträckning uppmärksammats som ett eget fält, även om många studier behandlar namn i skrift. Inom andra språkvetenskapliga fält, såsom språkliga landska... more
ISBN: 978-91-7276-098-1
978-91-87850-03-5
ISSN: 0346-6728
0348-7741
URI: http://hdl.handle.net/2077/67201
Appears in Collections:Meijerbergs arkiv (MASO)

 

 

© Göteborgs universitet 2011