GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Rapporter AMM GU (2010-) >

Hållbart arbetsliv i bilindustrin: Vikten av psykosociala faktorer, kön och yrke


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67016

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67016_1.pdfRapport352KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hållbart arbetsliv i bilindustrin: Vikten av psykosociala faktorer, kön och yrke
Authors: Gyllensten, Kristina
Torén, Kjell
Hagberg, Mats
Söderberg, Mia
Issue Date: Nov-2020
Extent: 20
Publication type: report
Publisher: Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet
Organization: Göteborgs universitet
Series/Report no.: Rapportserie AMM
2020:5
Keywords: psykosociala faktorer
arbetsvillkor
pension
Abstract: Syfte: Syftet med denna fall-kontroll studie var att undersöka sambandet mellan psykosociala faktorer och fortsatt arbete efter 62 års ålder i en grupp anställda inom bilindustrin. Metod: En inbjudan att delta i studien skickades ut till alla som var anställda på Volvo Cars i Västra Götaland åren 2005-2015, som antingen gick i pension i åldern 55-62 eller som arbetade till 63 års ålder eller längre. Psykosociala variabler såsom krav och kontroll samt ansträngning och belöning mättes via en en... more
ISBN: 978-91-86863-22-7
URI: http://hdl.handle.net/2077/67016
Appears in Collections:Rapporter AMM GU (2010-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011