GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Neuroscience and Physiology / Institutionen för neurovetenskap och fysiologi >
Magisteruppsatser >

Bedömning av funktionell förståelighet hos barnnormering och validering av Intelligibility in Context Scale på svenska


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67008

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67008_1.pdfStudent essay759KbAdobe PDF
View/Open
Title: Bedömning av funktionell förståelighet hos barnnormering och validering av Intelligibility in Context Scale på svenska
Other Titles: Assessment of childrens functional intelligibility - Norming and validation of the swedish version of Intelligibility in context scale
Authors: Anrep-Nordin, Elin
Emanuelsson, Helena
Issue Date: 20-Nov-2020
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2019
324
Keywords: Förståelighet, barn, kommunikation, Intelligibility in context scale (ICS), tal- och språkstörning
Intelligibility, children, communication, Intelligibility in context scale (ICS), Speech sound disorder (SSD)
Abstract: Föreliggande studies syfte var att normera och validera den svenska versionen av skattningsformuläret “Intelligibility in context scale” (ICS), som är ett material för att bedöma hur förståeligt ett barn är i olika sammanhang. Deltagarmaterialet (samtyckesblankett, ICS-formulär, frågeformulär) distribuerades till vårdnadshavare via förskolor och skolor. Totalt deltog 319 svensktalande barn utan hörselnedsättning, varav majoriteten (n=266) utgjorde referensgrupp. Den kliniska gruppen (n=47) be... more
Description: The aim of this study was to describe normative and validation data on the Intelligibility in context scale (ICS) in Swedish. In total 319 Swedish speaking children participated; the majority (n=266) constituting a reference group. A clinical group (n=47) consisted of previously collected material (16 video recordings and 47 ICS-questionnaires) from two other studies. Descriptive statistics and significance calculations between the control group and the clinical group was made. The video recordings were transcribed in the validation process, resulting in an intelligibility score which was correlated with the ICS score. Results showed significant differences between the reference group and the clinical group, and correlation between the ICS score and the intelligibility score. The current study has contributed mean scores and percentiles on the ICS for Swedish speaking children between 3:2 and 9:1 years.
URI: http://hdl.handle.net/2077/67008
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011