GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
B-uppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

”DE SKREK OCH HADE SIG!” En konstruktionsgrammatisk undersökning av [VERBA och HA SIG]


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67005

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67005_1.pdfUppsats312KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”DE SKREK OCH HADE SIG!” En konstruktionsgrammatisk undersökning av [VERBA och HA SIG]
Authors: Svensson, Evelina
Issue Date: 19-Nov-2020
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: konstruktionsgrammatik
konstruktion
korpusundersökning
verba och ha sig
Abstract: Denna uppsats har med hjälp av Språkbankens korupsverktyg KORP, gjort en konstruktionsgrammatisk undersökning av konstruktionen [VERBA och HA SIG]. Genom att fastställa konstruktionens funktion, betydelse och variation var syftet med denna uppsats att kartlägga konstruktionens användning i språket. Resultatet skulle sedan mynna ut i upprättandet av en konstruktionspost i anslutning till konstruktionsprojektet Svenskt konstruktikon. Konstruktionen [VERBA och HA SIG] används främst i vardagl... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/67005
Appears in Collections:B-uppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011