GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Kandidatuppsatser /Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

The grounding-causation disanalogy: a critical look at causation as a guide to grounding


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/66926

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_66926_1.pdfBachelor's thesis393KbAdobe PDF
View/Open
Title: The grounding-causation disanalogy: a critical look at causation as a guide to grounding
Authors: Wolf, Thilde
Issue Date: 6-Nov-2020
Degree: Student essay
Keywords: Grounding
Causation
Structural equations
Fundamentality
Abstract: De senaste åren har begreppet »grundande« väckt allt större intresse hos metafysiker. Grundande är tänkt att vara en separat typ av metafysisk bestämning. Γ sägs grunda γ när γ existerar eller är på ett visst sätt »i kraft av« eller »på grund av« Γ. Begreppet är användbart inom många filosofiska områden; inom metafysik kan det hjälpa oss att förstå och beskriva verklighetens struktur. Somliga ämnar klargöra begreppet grundande genom en analogi med det mer välkända begreppet kausalitet. En vä... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/66926
Appears in Collections:Kandidatuppsatser /Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011