GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för kulturvård >

Konsten att förvalta. Bevarandets utmaningar och möjligheter – värderingar och beslutsprocesser i 1900-talets Sverige rörande offentlig byggnadsanknuten konst


Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: http://hdl.handle.net/2077/66919

Bifogade filer i denna post:

Fil Beskrivning StorlekFormat
gupea_2077_66919_1.pdfInlaga30418KbAdobe PDF
Visa/Öppna
gupea_2077_66919_2.pdfOmslag1210KbAdobe PDF
Visa/Öppna
gupea_2077_66919_3.pdfSpikblad194KbAdobe PDF
Visa/Öppna

Tryckt version av denna publikation kan beställas.
Pris:
 270. Porto och eventuell MOMS tillkommer.

Beställ denna publikation

Titel: Konsten att förvalta. Bevarandets utmaningar och möjligheter – värderingar och beslutsprocesser i 1900-talets Sverige rörande offentlig byggnadsanknuten konst
Författare: Hermerén, Karin
E-post: karin@hermeren.se
Utgivningsdatum: 16-dec-2020
Universitet: Göteborgs universitet. Naturvetenskapliga fakulteten
Institution: Department of Conservation ; Institutionen för kulturvård
Datum för disputation: 2021-01-22
Disputation: Fredagen den 22 januari 2021 kl. 13.00, Hörsalen, institutionen för kulturvård, Guldhedsgatan 5A, Göteborg
Examinationsnivå: Doctor of Philosophy
Publikationstyp: Doctoral thesis
Serie/rapport nr.: Gothenburg Studies in Conservation
49
Nyckelord: beslutsprocess, bevarande, byggnadsanknuten, etik, förvaltning, konservering, kulturarv, kulturarvifiering, lagstiftning, Lindängen, offentlig konst, platsspecifik, riskanalys, Vrinnevisjukhuset, värde, värdering, Växjö domkyrka
Sammanfattning: Denna avhandling har tillkommit i syfte att förbättra förutsättningarna för bevarande av byggnadsanknuten konst i offentlig miljö. Bakgrunden är de stora utmaningar samhället står inför när det gäller att bevara det omfattande antal konstverk som har beställts sedan 1900-talets början, i synnerhet avseende kulturmiljösektorns förmåga att identifiera och prioritera vad som bör eller ska bevaras för kommande generationer. Avhandlingen analyserar val och beslutsprocesser i bevarandepraxis, samt des... mer
ISBN: 978-91-7963-050-8
URI: http://hdl.handle.net/2077/66919
Samling:Gothenburg Studies in Conservation
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för kulturvård

 

 

© Göteborgs universitet 2011