GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Masteruppsatser >

Att matcha behov med insatser – En kvalitativ studie om socialsekreterarens handlingsutrymme i arbetet med våld i nära relationer.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/66753

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_66753_1.pdf847KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att matcha behov med insatser – En kvalitativ studie om socialsekreterarens handlingsutrymme i arbetet med våld i nära relationer.
Other Titles: To match needs with support interventions – A qualitative studie about the social workers discretion working with domestic violence.
Authors: Kader, Amez
Issue Date: 15-Oct-2020
Degree: Student essay
Keywords: Socialarbetare, våld i nära relationer, handlingsutrymme, behov och insats
Abstract: Syftet med denna studie var att studera hur socialarbetare arbetar med våld i nära relationer inom socialtjänsten i Göteborg Stad. Fokus har varit på vilket handlingsutrymme de upplever att de har att matcha behov med insats. Studien har utgått ifrån att besvara följande frågeställningar: 1) Hur går det att skilja de våldsutsattas behov från socialarbetarnas perspektiv och hur kan det förstås i relation till de insatser som de våldsutsatta erbjuds? 2) vilket handlingsutrymme upplever social... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/66753
Appears in Collections:Masteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011