Show simple item record

dc.contributor.authorAntonsson, Saga
dc.date.accessioned2020-09-21T09:21:43Z
dc.date.available2020-09-21T09:21:43Z
dc.date.issued2020-09-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/66554
dc.descriptionIntroduction: It is vital to work for the rights of children because it affects the upbringing and health of a great many minors. The Convention on the Rights of the Child (CRC) became Swedish law in 2020 and family centres are one of the institutions working with the CRC, to uphold the rights of children and to promote sound childhoods for all. Aim: The aim of the study is to examine the level of knowledge of the CRC among the personnel at family centres; how family centres work to implement the CRC and what challenges exist. Method: A qualitative study using thematic content analysis. Semi-structured interviews were carried out with eleven interviewees at two family centres. Result: The knowledge of the personnel regarding the CRC varies from inadequate to some knowledge. The personnel at the family centres are daily working for the best interest of children but the execution of the work is not connected to the articles of the CRC. A challenge is to adapt the effort to better meet the needs of the families, e.g. regarding responsibility and autonomy. Discussion/Conclusion: Achieving improved participation among parents and cooperation between families and personnel would enhance the prospect of getting closer to implement the CRC successfully. Practical knowledge of the CRC is lacking among personnel, a vital component to successfully implement and achieve a positive effect of the work at the family centres.sv
dc.description.abstractIntroduktion: Arbetet med barns rättigheter är betydelsefullt då det påverkar barns uppväxt och hälsa. Barnkonventionen blev svensk lag 2020 och familjecentraler är en av de verksamheter som arbetar med barnkonventionen, för barns rättigheter och för att främja goda uppväxtvillkor. Syfte: Syftet med studien är att undersöka personalens kunskap om barnkonventionen, hur familjecentraler arbetar med barnkonventionen samt vilka utmaningar som finns i arbetet. Metod: En kvalitativ intervjustudie med tematisk innehållsanalys har gjorts. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 11 intervjupersoner på två familjecentraler. Resultat: Personalens kunskap om barnkonventionen varierar från bristfällig till viss kunskap. Personalen vid familjecentralerna arbetar dagligen för barnens bästa men arbetet är inte direkt kopplat till barnkonventionens artiklar. En utmaning är att anpassa insatsen efter familjernas behov, exempelvis vad gäller ansvar och autonomi. Diskussion/Slutsats: Ett vidare arbete med föräldrars delaktighet och samverkan mellan familjer och personal skulle främja arbetet med barnkonventionen. Praktisk kunskap om barnkonventionen saknas hos personalen och är nödvändig för att implementera och få god effekt med arbetet på familjecentralerna.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesFolkhälsovetenskapligt programsv
dc.subjectBarnkonventionen, Barnets bästa, Familjecentral, Implementering, Folkhälsasv
dc.subjectConvention on the Rights of the Child, The best interests of the child, Family Centres, Implementation, Public healthsv
dc.titleBarnkonventionen på familjecentraler - Personalens kunskap, arbete och utmaningar med barnkonventionensv
dc.title.alternativeThe Convention on the Rights of the Child in Family Centressv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record