Show simple item record

dc.contributor.authorBlomberg Zanders
dc.date.accessioned2020-09-02T11:15:39Z
dc.date.available2020-09-02T11:15:39Z
dc.date.issued2020-09-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/66292
dc.descriptionBackground: In Sweden and in many other countries the population is getting older and the number of healthy years in the aging population is increasing. It is important to create opportunities for positive aging as well as for the elderly person to feel meaningful and able to participate in society. Volunteering is an engagement that can create an opportunity for the elderly to contribute with their knowledge and time. They get the benefits of social interaction, strengthen the feeling of meaningfulness in everyday life, and at the same time be a resource to the community. Aim: The aim of the study is to provide an increased understanding of the elderly population’s experiences of volunteerism and how it affects their health; thereby generating more knowledge about the importance of volunteering as a health promotion activity. Method: The study is an explorative study with an inductive design. Volunteer workers (n = 14) from the district Askim-Frölunda-Högsbo in Gothenburg - Sweden were selected. The selection was made through convenience selection and snowball selection with a qualitative method. Semi-structured interviews were conducted during four weeks in the spring of 2020, with both men and women. Result: In the analysis, four descriptive categories emerged: sense of context, social isolation, health promotion, and volunteering. Within aforementioned categories came eight sub-themes: to be a part of society, to be acknowledged, mental health, physical activity, empowerment, health factors, desire to share, and unpaid work. Conclusion: The study shows that volunteering has a positive effect on the perceived health of the elderly person. The factors that have emerged as significant are the experience of being acknowledged, and getting appreciation for the tasks one performs. Linked to this, the title used to describe unpaid work also had an influence on how a person identifies oneself.sv
dc.description.abstractBakgrund: I Sverige och många andra länder blir befolkningen allt äldre och antalet friska år hos den åldrande befolkningen ökar. Utifrån detta är det viktigt att skapa möjligheter till ett bra åldrande samt för de äldre att känna meningsfullhet och delaktighet i sin omgivning. Frivilligarbete är en sysselsättning som kan skapa möjlighet för de äldre att få social gemenskap och meningsfullhet i vardagen samtidigt som de kan bidra med sin kunskap och tid till samhället. Syfte: Syftet med studien är att ge ökad förståelse för äldres upplevelser och erfarenheter av att vara frivilligarbetare och hur det påverkar deras hälsa för att därigenom generera mer kunskap om betydelsen av frivilligarbete som hälsofrämjande aktivitet. Metod: Studien är explorativ med en induktiv design. Frivilligarbetare och volontärarbetare (n=14) från stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo i staden Göteborg i Sverige valdes ut genom bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Studien har en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer utfördes under fyra veckor under våren 2020 på både män och kvinnor. Resultat: Vid analysen av datamaterialet framkom fyra beskrivande teman: känsla av sammanhang, social isolering, hälsofrämjande och frivilligarbete med åtta underteman: vara en del av samhället, bli bekräftad, psykisk hälsa, fysisk aktivitet, empowerment, friskfaktorer, viljan att dela med sig och obetalt arbete. Slutsats: Studien visar att frivilligarbete har positiv effekt på den upplevda hälsan hos äldre. De faktorer som har framkommit som betydelsefulla är upplevelsen av att bli bekräftad och få uppskattning för de uppgifter som man utför. Kopplat till detta har även benämningen för hur man beskriver sitt obetalda arbete haft betydelse för hur man identifierar sig.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesFolkhälsovetenskapligt programsv
dc.subjectÅldrande befolkning, pensionärer, frivilligarbete, volontär, salutogenessv
dc.subjectAging population, senior citizen, volunteering, salutogenesissv
dc.titleKan frivilligarbete påverka hälsan? - En explorativ studie om hur äldre upplever att deras hälsa påverkas av frivilligarbete.sv
dc.title.alternativeIs it possible that volunteer work can affect your health? - An explorative study of experiences of volunteer work in relation to health among the elderly.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record