GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Masteruppsatser / Psykologiska institutionen >

Hur påverkas arbetstagare av deras kännedom om punkterna i 10 § AFS 2015:4?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/66152

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_66152_1.pdfThesis410KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hur påverkas arbetstagare av deras kännedom om punkterna i 10 § AFS 2015:4?
Authors: Bohlin, Emelie
Issue Date: 19-Aug-2020
Degree: Student essay
Abstract: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) syftar till att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa. Syftet med denna studie var att undersöka arbetstagares kännedom om punkterna 1-5 i 10 § AFS 2015:4 samt om kännedom påverkade arbetstagares intention till uppsägning. En enkätstudie genomfördes och 135 arbetstagare deltog. Resultatet visade att det fanns ett negativt samband mellan kännedom om 10 § och intention till uppsägning. Samband... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/66152
Appears in Collections:Masteruppsatser / Psykologiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011