GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
GU-ISS Forskningsrapporter från Institutionen för svenska språket (2011-) >

Person med levd erfarenhet av funktionsnedsättning, funktionsnedsatt person eller handikappad? En diskursanalytisk korpusstudie av språklig kategorisering av människor i ett funkisaktivistiskt sammanhang


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/66084

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_66084_1.pdfRapport578KbAdobe PDF
View/Open
Title: Person med levd erfarenhet av funktionsnedsättning, funktionsnedsatt person eller handikappad? En diskursanalytisk korpusstudie av språklig kategorisering av människor i ett funkisaktivistiskt sammanhang
Authors: Thorselius, Eva
Issue Date: 12-Aug-2020
Extent: 39
Publication type: report
Series/Report no.: GU-ISS
2020-03
Keywords: kritisk diskursanalys
personbenämning
funktionsnedsättning
språk
diskriminering
norm
Abstract: Hur vi uppfattar andra människor kan härledas till sättet vi väljer att prata om dem. Språket hjälper till att konstruera idéer, föreställningar och fördomar om olika grupper i samhället. Vissa grupper med tillhörande egenskaper blir till normen, medan andra grupper som inte har dessa normerade egenskaper kan bli marginaliserade och diskriminerade. Exempelvis om en person eller grupp alltid benämns efter dess funktionsnedsättning, finns risken att den uppfattas som hela deras identitet och att p... more
ISSN: 1401-5919
Related work: http://hdl.handle.net/2077/66083
URI: http://hdl.handle.net/2077/66084
Appears in Collections:GU-ISS Forskningsrapporter från Institutionen för svenska språket (2011-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011