GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Neuroscience and Physiology / Institutionen för neurovetenskap och fysiologi >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses >

ERFARENHETER FRÅN ARBETSTERAPEUTISK BEHANDLING FÖR PERSONER MED UTMATTNINGSSYNDROM – KVALITATIV INTERVJUSTUDIE


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/65832

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_65832_1.pdfBachelor Thesis447KbAdobe PDF
View/Open
Title: ERFARENHETER FRÅN ARBETSTERAPEUTISK BEHANDLING FÖR PERSONER MED UTMATTNINGSSYNDROM – KVALITATIV INTERVJUSTUDIE
Authors: Backe, Åsa
Lindgren, Niclas
Issue Date: 24-Jul-2020
Degree: Student essay
Keywords: Kvalitativ innehållsanalys
intervjustudie
stressrelaterad ohälsa
utmattning
Abstract: Bakgrund Utmattningssyndrom till följd av psykisk ohälsa är ett stort växande problem i dagens samhälle, vilket bidrar till sjukskrivningar och stressrelaterad ohälsa. Denna patientgrupp förblir ofta i lång rehabilitering. Ingen tidigare studie har genomförts för den arbetsterapeutiska basbehandlingen som är unik då det inte finns någon likadan verksamhet i Västra Götalandsregionen. Psykiatrimottagningen utmattningssyndrom (PMU) och dess verksamhet finns för att hjälpa patienterna genom sin reha... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/65832
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011