GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Det uteblivna samtalet om sexualitet - psykologers och psykoterapeuters upplevelse av hinder att samtala om sexualitet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/65563

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_65563_1.pdfThesis234KbAdobe PDF
View/Open
Title: Det uteblivna samtalet om sexualitet - psykologers och psykoterapeuters upplevelse av hinder att samtala om sexualitet
Authors: Wickberg, Anna
Issue Date: 8-Jul-2020
Degree: Student essay
Abstract: Syftet med studien var att undersöka psykologers och psykoterapeuters upplevelse av hinder att samtala om sexualitet i terapier. För att undersöka detta genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med psykologer och psykoterapeuter. Studien hade en kvalitativ ansats, och intervjumaterialet analyserades utifrån en induktiv tematisk analys. Analysen visade att de upplevda hindren dels var knutna till det omgivande samhället, dels till synen på terapi och psykologisk teori. Det tycks som att sexua... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/65563
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011