GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Masteruppsatser / Psykologiska institutionen >

Finns det ett samband mellan självmedkänsla och anknytningsstilar hos ungdomar?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/65562

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_65562_1.pdfThesis499KbAdobe PDF
View/Open
Title: Finns det ett samband mellan självmedkänsla och anknytningsstilar hos ungdomar?
Other Titles: Is there any association between self-compassion and attachment styles among adolescents?
Authors: Brenner, Charlotte
Issue Date: 8-Jul-2020
Degree: Student essay
Keywords: Självmedkänsla
anknytningsstil
anknytning
ungdomar
könsskillnader
Self-compassion
attachment styles
attachment
adolescents
gender differences
Abstract: Självmedkänsla respektive anknytningsstil och sambandet däremellan, samt om anknytningsstil kunde predicera självmedkänsla, undersöktes hos (n=272) ungdomar (15-20 år). Självmedkänsla skattades via formuläret Self-Compassion Scale, anknytningsstil via Relationship Questionnaire. Tjejer hade signifikant lägre självmedkänsla än killar, även inom självmedkänslans komponenter snäll mot sig själv, självdömande, isolering, mindfulness och överidentifiering. Killarna skattade signifikant högre grad av ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/65562
Appears in Collections:Masteruppsatser / Psykologiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011