GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

En studie om klimatstrategin Klimat 2030:s uppföljningsarbete för att nå de regionala klimatmålen i Västra Götaland


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/65537

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_65537_1.pdf734KbAdobe PDF
View/Open
Title: En studie om klimatstrategin Klimat 2030:s uppföljningsarbete för att nå de regionala klimatmålen i Västra Götaland
Authors: Mattsson, Sally
Frykman, Felicia
Issue Date: 7-Jul-2020
Degree: Student essay
Series/Report no.: Environmental Management/Uthålligt företagande
19/20:16
Keywords: klimatmål, uppföljning, regionala klimatmål, Klimat 2030, klimatlagen, Klimatpolitiska rådet, Parisavtalet, koldioxidbudget, utsläppsminskning, greenwashing, Västra Götalandsregionen
Abstract: Utsläppsminskningar måste ske i hög takt till 2030 för att det ska gå att uppnå Parisavtalets 2-gradersmål. År 2009 beslutade Västra Götalandsregionen (VGR) att regionen ska bli fossiloberoende till år 2030. Under 2017 antogs klimatstrategin Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om , tillsammans med Länsstyrelsen i regionen. Strategin består av tre delar: Klimatråd, samordnare och undertecknare som kan ansluta sig till målet. Denna studie undersöker hur VGR arbetar med uppföljning för att n... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/65537
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011