GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Political Science / Statsvetenskapliga institutionen >
Kandidatuppsatser/Bachelor theses >

NORMALISERINGSPROCESS En jämförande idéanalys av Front National och Sverigedemokraterna


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/64882

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_64882_1.pdf427KbAdobe PDF
View/Open
Title: NORMALISERINGSPROCESS En jämförande idéanalys av Front National och Sverigedemokraterna
Authors: Scull, Sean
Issue Date: 22-Jun-2020
Degree: Student essay
Keywords: Front National
Sverigedemokraterna
etnisk nationalism
medborgerlig nationalism
normaliseringsprocess
Abstract: Front National och Sverigedemokraterna är två partier som uppnått framstående valframgångar. Flera studier har redan gjorts om Front National och Sverigedemokraternas ideologi, om att förstå partiernas normaliseringsprocess och hur valframgångarna förklaras. Vad jag ämnar bidra med är en ingående komparativ analys av Front National och Sverigedemokraternas normaliseringsprocess. Således är syftet med mitt arbete att studera Front National och Sverigedemokraternas normaliseringsprocess över tid i... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/64882
Appears in Collections:Kandidatuppsatser/Bachelor theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011