Show simple item record

dc.contributor.authorDemic, Vehid
dc.contributor.authorSemko, Ksenia
dc.date.accessioned2020-06-02T06:01:19Z
dc.date.available2020-06-02T06:01:19Z
dc.date.issued2020-06-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/64581
dc.description.abstractBakgrund Paraffinbad har i många år använts inom arbetsterapi som en ytlig värmebehandlingsmetod för att behandla symtom av handartros. Handartros orsakar bland annat smärta, stelhet, minskning av handgreppsstyrka, rörelseomfång och handfunktion vilket kan leda till aktivitetsbegränsningen i vardagen. Trots användning av paraffinbad i arbetsterapeutisk praxis har det inte gjorts någon litteraturstudie som visar evidens av paraffinbad under senaste åren. Syfte Syftet med studien är att evidensvärdera effekten av enbart paraffinbad och kombination av paraffinbad och handträning för vuxna personer med handartros. Metod En systematisk litteraturstudie med kvantitativ ansats utfördes enligt metodik av Forsberg och Wengström. Datainsamling inkluderade sökning av vetenskapliga artiklar där åtta av dem ansågs vara relevanta och som har kvalitetsgranskats enligt mallar från SBU:s handbok. Evidensvärdering av effektmått utfördes enligt GRADE. Resultat Resultat påvisade signifikant skillnad för smärtlindring och förbättring av handfunktion och stelhet. För rörelseomfång finns ingen evidens enligt GRADE. Slutsats GRADE-värderingen visade att enbart paraffinbad troligen minskar smärta och kan förbättra stelhet För funktion kan paraffinbad resultera i liten eller ingen skillnad. För rörelseomfång är det okänt huruvida enbart paraffinbad har en effekt. GRADE visar även en måttligt stark tilltro till effektuppskattning för smärta, en begränsad tilltro till effektuppskattning för stelhet och handfunktion och otillräcklig tilltro till effektuppskattning för rörelseomfång.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectOccupational therapysv
dc.subjectosteoarthritissv
dc.subjecthandsv
dc.subjectparaffinsv
dc.subjectsystematic reviewsv
dc.titleUTVÄRDERING AV EFFEKT AV PARAFFINBAD VID HANDARTROS - En systematisk litteraturstudiesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record