GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Academy of Music and Drama / Högskolan för scen och musik : >
Kandidatuppsatser/Högskolan för scen och musik >

Den inkompetenta generationen- En guide till alternativa tolkningar av den millenniala generationens skådespelare


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/64579

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_64579_1.pdf339KbAdobe PDF
View/Open
Title: Den inkompetenta generationen- En guide till alternativa tolkningar av den millenniala generationens skådespelare
Authors: Swarting, Gisela
Issue Date: 1-Jun-2020
Degree: Student essay
Keywords: skådespelare
skådespeleri
skådespelarkompetens
hantverk
generationer
millennialer
social identitet
organisation
arbetsplats
värderingar
beteenden
teater
Helsingborgs stadsteater
Sasha Becker
Einar Bredefelt
Stina Hwatz
Abstract: På en arbetsplats möts generationer i en gemensam strävan mot samma mål. En fantastisk plats för utbyte av erfarenheter och idéer, som har potentialen att bredda och berika varje individs uppfattning om sin profession och sig själva. Men också en plats där stereotypa bilder och förutfattade meningar riskerar att florera och inverka negativt på mötet mellan individer och grupper redan innan det skett. I mitt möte med teatern som arbetsplats stötte jag på ganska negativa bilder av den millenniala ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/64579
Appears in Collections:Kandidatuppsatser/Högskolan för scen och musik

 

 

© Göteborgs universitet 2011