GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Lärarutbildningsnämnden (2010-) >
Examensarbete grundnivå >

Känslor i slöjden, är det ok?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/64513

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_64513_1.pdf674KbAdobe PDF
View/Open
Title: Känslor i slöjden, är det ok?
Authors: Hansson, Mari
Monié, Angéla
Issue Date: 2020
Degree: Student essay
Abstract: Abstract Skolans mål är att väcka elevernas livslånga lust att lära. Förutsättningen för det är att lärarna har den kunskap som behövs, både ämnesrelaterat och kunskap om själva lärandet hos eleven. Ämnet slöjd är enligt de senaste nationella ämnesutvärderingar ett ämne som eleverna ser positivt på. Ständig interaktion mellan elever samt en känslomässig relation till sina arbeten gör att det i slöjdsalen ofta bedrivs en intensiv verksamhet. Men trots det här är inte alla elever motiverade i sl... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/64513
Appears in Collections:Examensarbete grundnivå

 

 

© Göteborgs universitet 2011