GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Lärarutbildningsnämnden (2010-) >
Examensarbete grundnivå >

Kan du hålla när jag sågar?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/64511

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_64511_1.pdf503KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kan du hålla när jag sågar?
Authors: Eriksson, Jonathan
Valtersson, Pontus
Issue Date: 2020
Degree: Student essay
Abstract: En grundläggande del i en lärares uppdrag är att skapa förutsättningar som frambringar det bästa hos eleven. Det fordrar att läraren har kunskap om vad det finns för olika arbetsmetoder att använda sig av i sin undervisning, samt hur dessa verkar. I slöjdundervisningen förkommer arbetsmetoden grupparbete i låg utsträckning. Syftet med detta arbete är att redogöra för olika former av samarbete, både generellt och inom slöjdämnets väggar, samt att undersöka hur de kan leda till positiva effekter f... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/64511
Appears in Collections:Examensarbete grundnivå

 

 

© Göteborgs universitet 2011