Show simple item record

dc.contributor.authorBajic, Aleksandar
dc.date.accessioned2020-05-17T19:28:09Z
dc.date.available2020-05-17T19:28:09Z
dc.date.issued2020-05-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/64437
dc.description.abstractFrågan om lättvindig kreditgivning kan i många fall vara moraliskt laddad. På ett rättsligt plan är det främst kreditprövningen som avgör huruvida kreditavtal kan ingås. Kreditprövningen får således direkt betydelse för konsumentens kreditåtaganden. Arbetet utreder ändamålsenligheten i konsumentkreditlagens kreditprövningskrav. Uppsatsen analyserar bland annat hur väl kreditprövningskravet med utgångspunkt i dess befintliga utformning kan bedömas uppnå de i förarbetena angivna syftena. Uppsatsen utreder bland annat effekterna av att ett kreditavtal ingås trots bristfällig kreditprövning. Uppsatsen analyserar i denna del hur kreditprövningen påverkas både av kreditgivarens möjligheter att överlåta kreditfordran och dennes möjligheter att driva in fordran själv. Vidare utreder uppsatsen konsumentens möjligheter att klandra det ingångna kreditavtalet. Uppsatsen visar att noggranna kreditprövningar inte är till lika stor fördel för båda parter som lagstiftaren utgått från. Vidare visar uppsatsen att fakturakrediter, vilka undantas från kreditprövningskravet, blivit ett allt vanligare betalningsalternativ. Denna förändring förefaller inte vara något som uppmärksammats från lagstiftande håll.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2020:23sv
dc.subjectKreditprövning, Konsumentkrediter, Konsumtionskreditersv
dc.title(O)tillräcklig prövning på tillräckliga uppgifter? - en kritisk granskning av kreditprövningskravets ändamåls- enlighet i det moderna kreditsamhälletsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Laweng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Juridiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record