GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Den rättsliga vägen för att skapa LIKA möjligheter för samkönade par att ingå äktenskap - Införa en vigsel- plikt eller en obligatorisk civilrättslig vigsel?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/64432

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_64432_1.pdfStudent Essay644KbAdobe PDF
View/Open
Title: Den rättsliga vägen för att skapa LIKA möjligheter för samkönade par att ingå äktenskap - Införa en vigsel- plikt eller en obligatorisk civilrättslig vigsel?
Authors: Flodstrand, Julia
Issue Date: 17-May-2020
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2020:77
Keywords: Lika möjligheter för samkönade par, äktenskap, vigselrätt, vigselplikt, likabehandling, religionsfrihet, samvetsfrihet, samkönade pars rättigheter, normkritiskt perspektiv, obligatorisk civilrättslig vigsel, svenska kyrkans vigselrätt, myndighetsutövning, borgerlig vigsel, kyrklig vigsel, principen om likabehandling
Abstract: Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur man rättsligt ska komma till rätta med problemet, att präster idag har möjlighet att vägra viga samkönade par i svenska kyrkan. Det övergripande syftet har därefter brutits ner till två delsyften, där det första delsyftet har varit att undersöka möjligheten att inom ramen för gällande rätt, införa en vigselplikt. För att avgöra om en vigselplikt hade varit möjligt att införa, har tre frågor varit nödvändiga att ta ställning till. ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/64432
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011