Show simple item record

dc.contributor.authorSadri, Houman
dc.date.accessioned2020-06-02T06:37:16Z
dc.date.available2020-06-02T06:37:16Z
dc.date.issued2020-06-02
dc.identifier.isbn978-91-7833-914-3
dc.identifier.isbn978-91-7833-915-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/64377
dc.description.abstractDen här avhandlingen analyserar hur den så kallade hjälteresan eller monomyten gestaltas i samtida texter och media. Det övergripande syftet är att undersöka vilken giltighet och relevans strukturen som skapades av Joseph Campbell i The Hero with a Thousand Faces (1949) har inom engelskspråkig populärkultur. Genom att studera hur utvalda samtida texter korresponderar med viktiga stationer av den hjälteresa som Campbell utstakar visar avhandlingen på modellens fortsatta relevans för förståelsen av nutida hjältenarrativ. Projektet utforskar på vilket sätt monomyten och de undersökta texterna genomsyrar varandra, hur strukturen kan användas som ett tolkningsverktyg samt hur de undersökta populärkulturella texterna kastar nytt ljus på Campbells teori. Avhandlingen är strukturerad i enlighet med hjälteresan: Den börjar med ”The Call to Adventure” och avslutas med ”Master of the Two Worlds.” Analyserna presenteras i fristående artiklar som genom närläsning belyser hur monomyten kan användas för att förstå berättande och vice versa. I studien undersöks olika genrer och medier inom en populärkulturell sfär; litteratur för unga vuxna, actionfilm, serietidningar om superhjältar samt självbiografiskt berättande i grafiska romaner. Analyserna visar inte bara på en produktiv växelverkan mellan monomyten och de undersökta texterna, utan bidrar också till att se strukturen på ett delvis nytt sätt; nämligen som en framställning av den transitoriska rörelsen mellan två olika tillstånd hos berättelsens protagonist. I det att den gestaltar allt som hjälten går igenom, från uppbrottet ur den vardagliga hemmiljön till återvändandet i ny gestalt, representerar hjälteresan rörelsen genom olika stadier och över viktiga trösklar i livet. Genom att undersöka hur Campbells struktur yttrar sig i samtida populärkulturella texter blir det således möjligt att både utforska dess samtida relevans och att belysa den ur nya perspektiv.sv
dc.language.isoengsv
dc.relation.haspartSadri, Houman. “Transitional Identities: Crossing the Threshold in Young Adult Speculative Fiction.” Submitted for publication.sv
dc.relation.haspartSadri, Houman. “‘Submission Is Faith in the Strength of Others’: Synthesizing Male and Female Aspects of War in Azzarello and Chiang’s Wonder Woman.” ImageTexT, vol. 9, no.3 http://imagetext.english.ufl.edu/archives/v9_3/sadri/.sv
dc.relation.haspartSadri, Houman. “Mass Surveillance and the Negation of the Monomyth.” Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research volume 5, issue 1, pp. 21-33. http://journal.finfar.org/articles/mass-surveillance-and-the-negation-of-the-Monomyth/sv
dc.relation.haspartSadri, Houman. “Original Sin as Salvation – The Apocalyptic Boon in Philip Pullman’s His Dark Materials.” Broken Mirrors: Representations of Apocalypses and Dystopias in Popular Culture. (Eds. Trotta, Joe, Filipovic, Zlatan and Sadri, Houman). Routledge, 2019, pp. 202-217.sv
dc.relation.haspartSadri, Houman. “The Return Journey in Alison Bechdel’s Fun Home.” The Journal of Popular Culture, vol. 53, no. 1 pp. 111–28.sv
dc.subjectarchetypessv
dc.subjectcomicssv
dc.subjecthero's journeysv
dc.subjectliterary criticismsv
dc.subjectpopular culturesv
dc.subjectYA literaturesv
dc.titleReconfiguring the Hero’s Journey – The Monomyth in Contemporary Popular Culturesv
dc.typeText
dc.type.svepDoctoral thesiseng
dc.gup.mailhouman.sadri@sprak.gu.sesv
dc.type.degreeDoctor of Philosophysv
dc.gup.originGöteborgs universitet. Humanistiska fakultetenswe
dc.gup.originUniversity of Gothenburg. Faculty of Humanitieseng
dc.gup.departmentDepartment of Languages and Literatures ; Institutionen för språk och litteraturersv
dc.gup.defenceplaceTisdagen den 15 September 2020, kl. 10.00, J330, Humanistiska fakultetet, Renströmsgatan 6sv
dc.gup.defencedate2020-09-15
dc.gup.dissdb-fakultetHF


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record