GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Department of Languages and Literatures / Institutionen för språk och litteraturer >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för språk och litteraturer >

Reconfiguring the Hero’s Journey – The Monomyth in Contemporary Popular Culture


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/64377

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_64377_1.pdfSpikblad63KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_64377_2.pdfKappa501KbAdobe PDF
View/Open
Title: Reconfiguring the Hero’s Journey – The Monomyth in Contemporary Popular Culture
Authors: Sadri, Houman
E-mail: houman.sadri@sprak.gu.se
Issue Date: 2-Jun-2020
University: Göteborgs universitet. Humanistiska fakulteten
University of Gothenburg. Faculty of Humanities
Institution: Department of Languages and Literatures ; Institutionen för språk och litteraturer
Parts of work: Sadri, Houman. “Transitional Identities: Crossing the Threshold in Young Adult Speculative Fiction.” Submitted for publication.

Sadri, Houman. “‘Submission Is Faith in the Strength of Others’: Synthesizing Male and Female Aspects of War in Azzarello and Chiang’s Wonder Woman.” ImageTexT, vol. 9, no.3 http://imagetext.english.ufl.edu/archives/v9_3/sadri/.

Sadri, Houman. “Mass Surveillance and the Negation of the Monomyth.” Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research volume 5, issue 1, pp. 21-33. http://journal.finfar.org/articles/mass-surveillance-and-the-negation-of-the-Monomyth/

Sadri, Houman. “Original Sin as Salvation – The Apocalyptic Boon in Philip Pullman’s His Dark Materials.” Broken Mirrors: Representations of Apocalypses and Dystopias in Popular Culture. (Eds. Trotta, Joe, Filipovic, Zlatan and Sadri, Houman). Routledge, 2019, pp. 202-217.

Sadri, Houman. “The Return Journey in Alison Bechdel’s Fun Home.” The Journal of Popular Culture, vol. 53, no. 1 pp. 111–28.
Date of Defence: 2020-09-15
Disputation: Tisdagen den 15 September 2020, kl. 10.00, J330, Humanistiska fakultetet, Renströmsgatan 6
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Keywords: archetypes
comics
hero's journey
literary criticism
popular culture
YA literature
Abstract: Den här avhandlingen analyserar hur den så kallade hjälteresan eller monomyten gestaltas i samtida texter och media. Det övergripande syftet är att undersöka vilken giltighet och relevans strukturen som skapades av Joseph Campbell i The Hero with a Thousand Faces (1949) har inom engelskspråkig populärkultur. Genom att studera hur utvalda samtida texter korresponderar med viktiga stationer av den hjälteresa som Campbell utstakar visar avhandlingen på modellens fortsatta relevans för förståelsen a... more
ISBN: 978-91-7833-914-3
978-91-7833-915-0
URI: http://hdl.handle.net/2077/64377
Appears in Collections:Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för språk och litteraturer

 

 

© Göteborgs universitet 2011