GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Gothenburg Research Institute >
Research Report >

Att riva gränser genom att skapa nya – om samverkan i projektet ”Tillsammans för jobb och integration i Askimsviken”


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/64191

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_64191_1.pdf531KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att riva gränser genom att skapa nya – om samverkan i projektet ”Tillsammans för jobb och integration i Askimsviken”
Authors: Brorström, Sara
Diedrich, Andreas
Issue Date: 2020
Extent: 31 sidor
Publication type: report
Publisher: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Organization: Gothenburg Research Institute
Series/Report no.: GRI-rapport
2020:1
Keywords: samverkan; nyanlända flyktingar; organisatoriska gränser; gränsöverskridande
Abstract: Arbetet med att stödja nyanländas integration på arbetsmarknaden och i samhället har fått ökad betydelse i efterdyningarna av den så kallade ”flyktingkrisen” i Europa och ett stadigt växande antal initiativ och projekt har lanserats i Sverige och andra länder där offentliga aktörer samverka med privata företag och den ideella sektorn för att koordinera sina aktiviteter. I detta sammanhang har samverkan kommit att betraktas som central för att uppnå goda, effektiva resultat i integrationsarbetet... more
ISSN: 1400-4801
URI: http://hdl.handle.net/2077/64191
Appears in Collections:Research Report

 

 

© Göteborgs universitet 2011