GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Rapporter AMM GU (2010-) >

Underlag för information om covid-19 vid trångboddhet och flergenerationsboende


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/64138

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_64138_1.pdf321KbAdobe PDF
View/Open
Title: Underlag för information om covid-19 vid trångboddhet och flergenerationsboende
Authors: Jakobsson, Kristina
Al-Nahar, Lina
Jakobsson, Eskil
Hansson, Erik
Magnusson, Maria
Frey, Bodil
Albin, Maria
Issue Date: 23-Apr-2020
Extent: 11
Publication type: report
Publisher: Samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Rapportserie AMM
2:2020
Keywords: Covid-19
riktad kommunikation
smittskyddsinformation
Abstract: Trångboddhet är en välkänd riskfaktor för luftvägsinfektioner. Att bo flera generationer tillsammans under trånga förhållanden gör det särskilt svårt att skydda de äldre som löper ökad risk för svår covid-19 infektion. De vanliga råden, som ges av svenska myndigheter har hittills inte varit anpassade till sådana boendesituationer. En arbetsgrupp från de arbets- och miljömedicinska enheterna i Göteborg, Lund och Stockholm tillsammans med personer med särskild erfarenhet av praktisk hälso- och sj... more
ISBN: 978-91-86863-19-7
URI: http://hdl.handle.net/2077/64138
Appears in Collections:Rapporter AMM GU (2010-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011