GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Rapporter AMM GU (2010-) >

Covid-19 i trångbodda förorter och på äldreboende - Samverkande strukturella faktorer?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/64124

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_64124_1.pdf12782KbAdobe PDF
View/Open
Title: Covid-19 i trångbodda förorter och på äldreboende - Samverkande strukturella faktorer?
Authors: Hansson, Erik
Jakobsson, Kristina
Issue Date: 16-Apr-2020
Extent: 14
Publication type: report
Publisher: Samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Rapportserie AMM
1:2020
Keywords: social distans
Stockholm
Göteborg
Malmö
smittspridning
vård- och omvårdnadspersonal
Abstract: Syftet med denna studie är att kartlägga olika strukturella förhållanden i Stockholm, Göteborg och Malmö som hypotetiskt skulle kunna bidra till den ökade Covid-19 frekvensen i vissa förorter. Kartorna visar att trångboddhet överlappar med lågt bilägande, låg utbildning, hög andel hushåll med både äldre och yngre medlemmar och hög andel undersköterskor och vårdbiträden. Denna rapport kan inte visa på orsakssamband mellan samhälleliga faktorer och spridning av covid-19, men belyser tydligt att d... more
ISBN: 978-91-86863-18-0
URI: http://hdl.handle.net/2077/64124
Appears in Collections:Rapporter AMM GU (2010-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011