Show simple item record

dc.date.accessioned2006-07-07T11:03:39Z
dc.date.available2006-07-07T11:03:39Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/637
dc.description.abstractAbstrakt Institution Göteborgs universitet Författare Daniel Larsson, Ulf Nilsson Titel Det räcker att ta i lite för hårt för att råka illa ut, en undersökning om lärares rättigheter i, samt åsikter om, akuta konfliktsituationer. Sammanfattning Problem Det tas med jämna mellanrum upp fall i media där lärare agerat på ett sätt som fått till följd att de blivit anmälda eller avstängda. Vid närmare granskning visar det sig att det som dessa lärare gjort sig skyldiga till, i en lekmans ögon, inte förefäller vara så allvarligt. Vi frågar oss därför hur det kan komma sig att lärare agerar på ett sätt som gör att de kan komma att bli av med sina arbeten. Syfte Att undersöka dels vilka rättigheter och dels vilka uppfattningar lärare har, när det gäller att ingripa i akuta konfliktsituationer. Frågeställningar Vilka rättigheter har lärare när det gäller att ingripa vid en akut konfliktsituation? Hur uppfattar lärare sina rättigheter att ingripa vid en akut konfliktsituation? Resultat Lärare har samma befogenheter i akuta konfliktsituationer som den vanlige medborgaren. Den rättighet/skyldighet som lärare har att förhålla sig till i en akut konfliktsituation är nödvärnsrätten. Nödvärnsrätt innebär att om det föreligger fara för liv, hälsa eller egendom har läraren rätt att ingripa för att avbryta den situation som ligger till grund för denna fara. Mer än 50 % av en grupp tillfrågade lärare anger att de inte vet var de har för rätt att ingripa i akuta konfliktsituationer. Didaktiska konsekvenser Att lärare i tillräcklig utsträckning inte vet hur de skall agera i konfliktsituationer kan få till följd att skolan blir en otrygg plats. Lärare som inte vet hur de skall agera fullgör inte sin plikt och ger därmed inte eleven den trygga skola som denne skall kunna förvänta sig. Nyckelord Akut konflikt Kränkning Rättighet Skyldighet Ansvareng
dc.format.extent6454 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosweeng
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningeng
dc.relation.ispartofseriesvt06 2611-46eng
dc.subjectAkut konflikteng
dc.subjectKränkningeng
dc.subjectSkyldigheteng
dc.subjectAnsvareng
dc.subjectRättigheteng
dc.titleDet räcker att ta i lite för hårt för att råka illa ut, en undersökning om lärares rättigheter i, samt åsikter om, akuta konfliktsituationer.eng
dc.typeTexteng
dc.type.svepothereng
dc.type.degreeothereng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record