GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Masteruppsatser (IPS) >

LÄRARES KOLLABORATIVA LÄRANDE En studie av förutsättningar för lärares kollaborativa arbete


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/63798

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_63798_1.pdfmain article921KbAdobe PDF
View/Open
Title: LÄRARES KOLLABORATIVA LÄRANDE En studie av förutsättningar för lärares kollaborativa arbete
Authors: Göthe, Lena
Issue Date: 9-Mar-2020
Degree: Student Essay
Series/Report no.: master
Keywords: jämförande fallstudie
kollaborativt lärande
kollegialt lärande
lärgrupp
lärledare
processledarskap
skolutveckling
sociologisk nyinstitutionalism
Abstract: Enligt forskning är den typ av kollegialt lärande som har positiva effekter på elevers lärande kollaborativt. Denna studie undersöker de strukturer som skapar förutsättningar för ett mer utvecklat respektive mindre utvecklat kollaborativt lärande. Detta i syfte att identifiera det som gör att det faktiskt fungerar. Den sociologiska nyinstitutionalismen användes som den teori genom vilken de strukturer som omger det kollaborativa lärandet undersöktes. Enligt denna teori är det av central bet... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/63798
Appears in Collections:Masteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011