GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Books / Böcker (Institutionen för kulturvård) >

Skiffer på tak: Hantverksintervjuer och aspekter på varsamhet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/63466

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_63466_1.pdf24948KbAdobe PDF
View/Open
Title: Skiffer på tak: Hantverksintervjuer och aspekter på varsamhet
Authors: Wolke, Emlan
Thor, Lena
Engqvist, Emil
Editors: Persson, Christina
Issue Date: Dec-2019
Extent: 70
Publication type: book
Publisher: Hantverkslaboratoriet Göteborgs universitet Mariestad
Organization: Hantverkslaboratoriet
Keywords: Skiffer
Skiffertak
Takskiffer
Skifferläggare
Vårda
Bevara
Abstract: Skriften har tillkommit inom ett projekt vid Hantverkslaboratoriet. Den belyser olika frågor med anknytning till vård, bevarande och läggning av skiffertak. Ett antal skifferläggare har intervjuats om sina erfarenheter av hantverket.
ISBN: 978-91-983974-1-3
URI: http://hdl.handle.net/2077/63466
Appears in Collections:Books / Böcker (Institutionen för kulturvård)

 

 

© Göteborgs universitet 2011