Show simple item record

dc.contributor.authorEricsson, Emma
dc.contributor.authorSjöholm, Mikaela
dc.date.accessioned2020-02-13T14:52:42Z
dc.date.available2020-02-13T14:52:42Z
dc.date.issued2020-02-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/63376
dc.description.abstractOrganisationskultur har under de senaste decennierna blivit ett alltmer relevant forskningsområde, då man sett att det bland annat kan påverka effektiviteten på företag samt utgöra en konkurrensfördel. Företagets varumärke och hur länge företaget existerat kan även det ha betydelse för den rådande organisationskulturen. Varumärket kan påverka till vilken grad de anställda känner identitet till företaget. Äldre företag har oftast en mer etablerad företagskultur, där kulturen existerat så pass länge att den tas för givet och anses mindre relevant att försöka utveckla. Syftet med uppsatsen var att få en förståelse för hur organisationskulturen upprätthålls och upplevs på ett företag med lång historik och ett starkt varumärke. En kvalitativ studie har genomförts på Morgan Motor Company i England, ett företag som producerar handbygga Brittiska sportbilar. Det insamlade empiriska materialet består av intervjuer med chefer och anställda samt observationer på fabriken. Resultatet av studien visar att kulturen på företaget uppfattas som familjär, öppen och att det råder stolthet och passion för varumärket. De artefakter som var mest framträdande för organisationskulturen var bilarna, rastklockan och de guidade turerna, som i sig förmedlade företagets värden. De anställda blir länken mellan företaget och omvärlden då det främst är de som är i kontakt med besökarna under de guidade turerna. Att de anställda utgör en betydande del av besökarnas upplevelse på företaget gör dem till en del av själva varumärket, vilket kan förstärka deras känsla av identitet till företaget. Eftersom värdena och kulturen existerar inom organisationens dagliga rutiner, så reflekterade varken de anställda eller cheferna över hur kulturen upprätthålls. Även rekrytering och socialisering var framkommande processer som tydligt upprätthåller den rådande kulturen. På grund av att företaget existerat i över hundra år finns möjligheten att anställa andra och tredje generationens arbetare från samma familj, vilket även underlättar socialiseringsprocessen.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesManagement och organisationsv
dc.relation.ispartofseries19:36sv
dc.subjectOrganisationskultursv
dc.subjectartefaktersv
dc.subjectvärderingarsv
dc.subjectledarskapsv
dc.titleOrganisatoriska aktiviteter som upprätthåller organisationskultur - En kvalitativ studie om organisationskultur i ett äldre företag med starkt varumärkesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record