Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Malin
dc.contributor.authorStröby, Stina
dc.date.accessioned2020-02-10T12:51:27Z
dc.date.available2020-02-10T12:51:27Z
dc.date.issued2020-02-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/63300
dc.description.abstractI april 2018 infördes en punktskatt för alla flygresor som avgår från Sverige i syfte att minska antalet flygresor och negativa klimateffekter. Denna rapport ämnar att studera huruvida antalet flygresor statistiskt sett har minskat efter skattens införande Data om antalet flygresor för respektive månad och till vilken destination studeras på månatlig basis från april 2017 till mars 2019, alltså studeras ett år utan skatt och ett år med skatt. I ett försök att fånga upp övriga effekter, utöver flygskatten, studeras även andra faktorer som kan tänkas påverka antalet flygresor från Sverige. En distink uppdelning mellan flygresor inrikes och utrikes görs då dessa antas bero på tämligen olika effekter samt att detta tydliggör och nyanserar olika faktorers påverkan. Studien resulterar i att det inte har skett någon statistisk signifikant förändring av antalet flygresor efter införandet av den svenska flygskatten, vilket delvis kan förklaras av den korta mätperioden och avsaknad utav data som kan förmedla långsiktiga trender. Gällande andra faktorer är prisindex och klimatmedvetenhet statistiskt signifikanta för flygresor inrikes och har vardera en negativ effekt. För flygresor utrikes är istället enbart prisindex statistiskt signifikant med en positiv effekt på antalet resor. Andra faktorer som avvikelse från medeltemperatur och antal tågresor i Sverige studerades även men resulterade inte i någon statistisk signifikans. An excise tax was implemented in April 2018 for all passengers on flights leaving Sweden, with the intent to decrease the number of flights and lessen the negative environmental impact related to aviation. The aim of this report is to study whether or not the excise tax has statistically decreased the amount of flights and what other factors could potentially impact a change in numbers of flights leaving Sweden. Monthly data regarding the amount of flights for each month and to what country of destination will be studied, from April 2017 to March 2019, as to study a year without and one year with tax. Other factors that could potentially have an effect on the number of flights will also be studied. A clear distinction between domestic and non-domestic flights is also made since they considered to be affected by different factors and it is believed that this distinction will clarify the results. The study concludes that it seems that there is no statistical effect of the amount of either non-domestic or domestic flights since the introduction of the excise tax, which could partly be explained by the shortness of the studied time range and the absence of data that could indicate trends long term. Regarding other factors, the price index and climate consciousness are statistically significant for domestic flights, with a negative effect. For non-domestic flights the price index is instead statistically significant, with a positive effect on the amount of passengers. Deviation from historical mean temperature and the amount of domestic train rides are also studied as potential factors but are concluded to be statistically non-significant.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries202002:103sv
dc.relation.ispartofseriesUppsatssv
dc.titleDen svenska flygskatten - Huruvida införandet av skatten har minskat antalet flygresorsv
dc.title.alternativeThe Swedish aviation tax - Whether the introduction of the tax has reduced the number of flightssv
dc.typetext
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Economicseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistikswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record