GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper >

Att styra på tvären. Tre studer om tvärsektoriell koordinering och dess aktörer i offentlig förvaltning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/63298

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_63298_1.pdf3070KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att styra på tvären. Tre studer om tvärsektoriell koordinering och dess aktörer i offentlig förvaltning
Authors: Holmgren Jonsson, Anton
Jonsson, Johanna
Massie, Josephine
Editors: Svensson, Petra
Issue Date: 2020
Extent: 249 sidor
Publication type: report
Publisher: School of Public Administration/Förvaltningshögskolan
Organization: Göteborgs universitet
University of Gothenburg
Series/Report no.: Förvaltningshögskolans rapporter
153
Keywords: offentlig förvaltning
strateger
tvärsektoriell
koordinering
styrning
tjänstepersoner
jämställdhetsstrateger
folkhälsostrateger
nationella samordnare
Abstract: Idag uppfattas alltfler frågor som komplexa och som i behov av strategisk samordning och tvärsektoriell koordinering. Detta har gett till upphov till nya roller och professioner i den offentliga förvaltningen. Dessa kallas ofta strateger och samordnare och återfinns på alla nivåer i den offentliga sektorn. Forskningen om dessa roller är mycket begränsad, dock finns ett stort behov av fördjupning av de utmaningar som aktörerna möter. I denna rapport presenteras tre fördjupande studier på dett... more
ISSN: 1401-7199
URI: http://hdl.handle.net/2077/63298
Appears in Collections:Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper

 

 

© Göteborgs universitet 2011