GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Examensarbete i företagsekonomi för civilekonomexamen, 30hp >

Har den nya redovisningsstandarden IFRS 16 påverkat europeiska aktiemarknader? En studie av värderelevans hos europeiska företag inom sektorerna hotell, detalj och transport


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/63269

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_63269_1.pdf480KbAdobe PDF
View/Open
Title: Har den nya redovisningsstandarden IFRS 16 påverkat europeiska aktiemarknader? En studie av värderelevans hos europeiska företag inom sektorerna hotell, detalj och transport
Authors: Haga, Sandra
Holmgren, Camilla
Issue Date: 6-Feb-2020
Degree: Student essay
Series/Report no.: Externredovisning
19-20-8
Keywords: IFRS 16, leasing, värderelevans
Abstract: Bakgrund och problem: Redovisningsstandarden som hanterar leasing har länge varit kritiserad på grund av möjligheten att redovisa leasing som operationell och därför har företag undvikit att ta upp leasingen i balansräkningen. Den nya standarden IFRS 16 trädde i kraft i år och innebär att alla skulder måste redovisas i balansräkningen. Företag med en stor andel leasing som tidigare redovisats utanför balansräkningen kommer till följd av den nya standarden få förändrade nyckeltal vilket kan vara ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/63269
Appears in Collections:Examensarbete i företagsekonomi för civilekonomexamen, 30hp

 

 

© Göteborgs universitet 2011