GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Licentiate theses / Licentiatuppsatser >

Planteringar vid järnvägen. Funktion och organisation under stambanornas första tid


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/63267

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_63267_2.pdfLicentiate thesis 8324KbAdobe PDF
View/Open
Title: Planteringar vid järnvägen. Funktion och organisation under stambanornas första tid
Authors: Lindgren, Anna
Issue Date: 2020
Publication type: licentiate thesis
Publisher: Göteborgs universitet
Organization: Institutionen för kulturvård
Series/Report no.: Gothenburg studies in Conservation
47
Keywords: Planting activities
Garden history
Plant nurseries
Swedish railways
State railways
Railway gardens
Station parks
Cultural heritage
Domestication theory
19th century
Abstract: I den här licentiatuppsatsen undersöks planteringar vid de första stambanorna i Sverige mellan åren 1855–1875. När järnvägar för persontrafik började byggas i mitten av 1800-talet innebar de en stor förändring av samhället, landskapet och människors vardagsliv. Inom det nya stora tekniska systemet användes planteringar för olika funktioner – till prydnad, nytta och skydd. Undersökningen tar sin utgångspunkt från fyra exempel – Alingsås, Eslöv, Stockholms södra station och Hallsberg. Vi f... more
This licentiate thesis examines gardens and plantations along the first Swedish state railways. The purpose of the investigation is to depict the planting activities during the years 1855–1875 by studying contemporary archival sources. In the field of railway history the technology in the railway system, the vehicles and the impact of the railways on society are largely investigated. However, the green areas connected to the railways are quite unknown and not acknowledged as a cultural herit... more
ISBN: 978-91-7963-026-3 (tryckt)
978-91-7963-027-0 (pdf)
ISSN: 0284-6578
URI: http://hdl.handle.net/2077/63267
Appears in Collections:Licentiate theses / Licentiatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011