GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

Fysisk miljö och koncentration En kvalitativ flerfallsstudie i flexibelt och traditionellt utformade klassrum


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/63066

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_63066_1.pdf538KbAdobe PDF
View/Open
Title: Fysisk miljö och koncentration En kvalitativ flerfallsstudie i flexibelt och traditionellt utformade klassrum
Authors: Ek, Maria
Giebat, Helena
Issue Date: 16-Jan-2020
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magister
VT19-IPS-SPP610
Keywords: Fysisk lärmiljö
flexibel/traditionell
inflytande
koncentration
grundskola
sociokulturellt
interaktionistiskt perspektiv
flerfallsstudie
Abstract: Studiens syfte var att få en fördjupad förståelse om hur utformning och möblering av den fysiska miljön kan främja skolarbete, med fokus på koncentration i klassrumsmiljön. Det undersöktes med stöd av forskningsfrågor om användning av den fysiska miljön samt hur den fysiska miljön påverkade elevers och lärares språkliga uttryck och elevers inflytande. Studiens teori har utgått från det sociokulturella och interaktionistiska perspektivet vilket har betytt att individens lärande skett i samspel ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/63066
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011