Show simple item record

dc.contributor.authorJackson, Adina
dc.contributor.authorRosander, Isabelle
dc.date.accessioned2020-01-16T09:49:54Z
dc.date.available2020-01-16T09:49:54Z
dc.date.issued2020-01-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/63063
dc.description.abstractI socialtjänstlagen och barnkonventionen uttrycks barns rätt att komma till tals i frågor som angår dem. Syftet med vår studie var att förstå vilka olika faktorer som kan påverka om och på vilket sätt barn görs delaktiga både i och genom samtal i socialt arbete. Vidare var syftet att lyfta fram socialarbetares beskrivning av deras praktiska tillvägagångssätt för att möjliggöra barns delaktighet i samtal. För att undersöka detta intervjuades sex socialarbetare som arbetar med barn inom myndighetsutövning och behandling. Genom tematisk analys identifierades teman i materialet, vilka sedan analyserades med hjälp av teori. Shiers (2001) delaktighetsmodell, barn som kompetenta aktörer som teoretiskt begrepp och olika kunskapstyper utifrån Avby (2015) användes. Studien visade att socialarbetare använder sig av både forskningsbaserad och erfarenhetsbaserad kunskap i sitt arbete. Det framkom även att socialarbetarna i studien ofta ser barn som kompetenta aktörer och att de på olika sätt arbetar för att möjliggöra barns delaktighet. Det synliggjordes också en mängd faktorer som kan försvåra arbetet med barns delaktighet i samtal.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectbarn, delaktighet, samtal, rättigheter, socialarbetaresv
dc.title”BARNEN ÄR TYP DE KLOKASTE” En kvalitativ studie av socialarbetares arbete med att göra barn delaktiga i samtalsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record