Now showing items 1-11 of 11

  • Bibliometrisk analys 2012 

   Jarneving, Bo; Sandberg, Cecilia; Henning, Karin (2012)
   Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2006‐2010, samt en mer detaljerad avspegling på institutionsnivå. Ett särskilt avsnitt ägnas åt forskningssamarbete i termer ...
  • Annex 2013 

   Jarneving, Bo; Sandberg, Cecilia; Henning, Karin (2013)
   Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2007-2011 på fakultets-och institutionsnivå.
  • Annex 2014 

   Jarneving, Bo; Sandberg, Cecilia (2014)
   Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2008-2012på institutionsnivå.
  • Annex 2015 

   Jarneving, Bo (2015)
   Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2009-2013på institutionsnivå.
  • Annex 2016 

   Jarneving, Bo (2016)
   Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2010-2014på institutionsnivå.
  • Annex 2018 

   Jarneving, Bo (2018)
  • Annex 2017 

   Jarneving, Bo (2019)
   Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2011-2015 på institutionsnivå.
  • Annex 2019 

   Jarneving, Bo (2019)
   Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2013-2017 på institutionsnivå.
  • Annex 2020 

   Jarneving, Bo (2020)
  • Annex 2021 

   Jarneving, Bo; Kullman, Lars (2021)
   Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2015-2019 på institutionsnivå.
  • Annex 2022 

   Jarneving, Bo (2022)
   Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2016-2020 på institutionsnivå.