GUPEA >
Acta Universitatis Gothoburgensis >
Romanica Gothoburgensia >

Romanistiken i Sverige – Tradition och förnyelse


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/62466

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Romanistiken i Sverige – Tradition och förnyelse
Editors: Elisabeth Bladh, Andreas Romeborn
Issue Date: 2019
Publication type: book
Series/Report no.: Romanica Gothoburgensia
Abstract: De s.k. romanska språken är de indoeuropeiska språk som har sitt ursprung i latinet. ”Romanska språk” är även beteckningen på den akademiska disciplin i vilken de romanska språken och litteraturen från de romanska språkområdena studeras. Den akademiska utbildningen och forskningen i romanska språk i Sverige, eller, med andra ord, den svenska romanistiken, utgör ämnet för denna antologi. I den belyses delar av den svenska romanistikens historia samt viktiga tendenser i dagens utbildning och forsk... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/62466
Appears in Collections:Romanica Gothoburgensia

 

 

© Göteborgs universitet 2011