© 2019 Författarna och Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet
Studia Interdisciplinaria, Linguistica et Litteraria (SILL) Göteborgs universitet / Internt
Omslag: Fusae Ivarsson, Thomas Ekholm
Ombrytning: Thomas Ekholm
ISBN: 978-91-984450-0-8 (PRINT)
ISBN: 978-91-984450-1-5 (PDF)

Recent Submissions