GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Lärarutbildningsnämnden (2010-) >
Examensarbete avancerad nivå >

"...då är jag ju nollspråklig helt plötsligt" En fenomenografisk studie av slöjdlärares upplevelser av den flerspråkiga slöjdundervisningen.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/62051

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_62051_1.pdf903KbAdobe PDF
View/Open
Title: "...då är jag ju nollspråklig helt plötsligt" En fenomenografisk studie av slöjdlärares upplevelser av den flerspråkiga slöjdundervisningen.
Authors: Aaröe, Jeaper
Issue Date: 2019
Degree: Student essay
Abstract: Slöjdämnet betraktas ofta som ett gynnsamt integrationsämne där nyanlända elever får möta ordinarie undervisning för första gången. Samtidigt inhyser slöjden ett antal kunskapsområden som ställer höga krav på elevernas språkliga förmågor. Med ett korrekt ämnesspråk förväntas eleverna bland annat kunna värdera sina slöjprocesser, motivera sina val och tolka slöjdföremåls estetiska- och kulturella uttryck. I relation till flerspråkiga elever beskriver slöjdlärarna hur de ofta saknar tid och resurs... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/62051
Appears in Collections:Examensarbete avancerad nivå

 

 

© Göteborgs universitet 2011