Show simple item record

dc.contributor.authorJohnfors, Karl
dc.date.accessioned2019-09-25T14:15:48Z
dc.date.available2019-09-25T14:15:48Z
dc.date.issued2019-09-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/61863
dc.descriptionThis essay studies teachers expression of ethical view and literacy relating to ICT in three public junior high schools. The essay also studies teachers expression of ethics in relation to ethical values expressed in the curriculum. The theories used in the study for analyzing teachers expressions is value ethics by Thornberg and also ethical principles that teachers should follow by Orlenius. Three views on literacy is also used for analyzing expression of literacy. Literacy can be seen as skills, as a social activity or as a democratic activity. Four ICT competent teachers has been interviewed. The results show that some teachers interpret ethical view regarding ICT in the curriculum as normative and others interpret ethics as dialectic and prosocial. However, most teachers express the dialectic view on ethics while describing their teaching with ICT. Teachers have a good understanding what literacy is but their view differs. Some express literacy as individual skills while others view it as social and democratic activities. Furthermore, teachers interpret ethics and literacy differently and individually in the curriculum. School culture, school values and view on risks could affect the teachers view on ethics and expression of literacy. Also, some teachers show resistance towards ICT which might also affect their ethical view and expressions of literacy.sv
dc.description.abstractStudien undersöker högstadielärares uttryck för etiskt förhållningssätt och literacy i relation till IKT. Studien undersöker även lärares uttryck för etik i relation till etiska värden som beskrivs i läroplanen. Teorierna som används i studien för att analysera uttryck för etiskt förhållningssätt är värdepedagogik som formulerats av Thornberg och Orlenius etiska principer. Tre perspektiv på literacy används för att analysera uttryck för literacy. Literacy kan uppfattas som förmågor, social aktivitet eller demokratisk aktivitet. Fyra lärare med IKT kompetens har intervjuats. Tre lärare undervisar i samhällskunskap och en i språk. Resultaten visar att vissa lärare tolkar etiskt förhållningssätt i läroplanen normativt medan andra tolkar etiskt förhållningssätt värdepedagogiskt. Literacy tolkas även olika. Men lärarna tolkar literacy utifrån social och demokratisk syn i undervisning och mentorstid. Lärare har en god förståelse för vad literacy är men deras syn på begreppet är olika. Vidare tolkar lärarna etik och literacy individuellt i läroplanen. Lärarnas uttryck för normativ etik kan begränsa elevernas utveckling av värdepedagogik och demokratisk literacy när IKT verktyg används. Skolans värdesyn och kultur samt lärares syn på risker kan påverka uttryck för lärares etiska syn och literacy. Det framkommer även att lärare kan ha ett motstånd mot IKT vilket även kan påverka uttryck för etik och literacy.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2019:046sv
dc.subjectIKTsv
dc.subjectetiskt förhållningssättsv
dc.subjectliteracysv
dc.subjectstyrdokumentsv
dc.titleIKT, ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH LITERACY - en studie av lärares uttryck för begreppensv
dc.title.alternativeICT, ethical view and literacy – a study of teachers expression of ethics and literacysv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentInstitutionen för tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentDepartment of Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record