GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

HUR KOMMUNICERAR MYNDIGHETER UNDER KRIS? En retorisk analys av Svenska kraftnäts kriskommunikation vintern 2019


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/61860

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_61860_1.pdfMagisteruppsats748KbAdobe PDF
View/Open
Title: HUR KOMMUNICERAR MYNDIGHETER UNDER KRIS? En retorisk analys av Svenska kraftnäts kriskommunikation vintern 2019
Authors: Jobring, Nils
Issue Date: 25-Sep-2019
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning
Keywords: Retorik, Svenska kraftnät, kriskommunikation, förtroendekris, appellformerna, ethos, logos, pathos, imagereparerande strategier
Abstract: Syfte: Att utifrån retoriska perspektiv undersöka Svenska kraftnäts kriskommunikation under januari-februari 2019. Teori: De retoriska appellformerna (ethos, logos, pathos) och imagereparerande strategier. Metod: Kvalitativ textanalys Resultat: Svenska kraftnäts kriskommunikation utifrån appellformerna (ethos, logos, pathos) är i stora drag kriskommunikativt anpassad. Logos tar stort utrymme i kommunikationen, medan pathos används mer differentierat och i mindre utsträckning. Ethos påverk... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/61860
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011