GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper >

Ömsesidigt förtroende eller rättsstatsprincipen? Vilket grundläggande värde prioriteras av EUdomstolen i förhandsavgöranden angående den europeiska arresteringsordern?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/61843

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_61843_1.pdf1534KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ömsesidigt förtroende eller rättsstatsprincipen? Vilket grundläggande värde prioriteras av EUdomstolen i förhandsavgöranden angående den europeiska arresteringsordern?
Authors: Kahn, Emilia
Lycke, Amanda
Issue Date: 2019
Extent: 74 sidor
Publication type: report
Publisher: School of Public Administration/Förvaltningshögskolan
Organization: Göteborgs universitet
University of Gothenburg
Series/Report no.: Förvaltningshögskolans rapporter
152
Keywords: EU-domstolen
förhandsavgöranden
förtroende
rättsstatsprincipen
europeiska arresteringsordern
Europa
Europeiska unionen
offentlig förvaltning
Abstract: Såväl rättsstatsprincipen som ett ömsesidigt förtroende mellan EU:s medlemsstater framhålls som grundläggande värden för EU-samarbetets fortlevnad. Men vad händer när dessa värden hamnar i konflikt och ett värde prioriteras högre än det andra? Frågan har ställts på sin spets när det under senare tid har uppstått en diskussion om rättsstatens principer som riskerar att underminera samarbetet mellan medlemsstaterna och därmed hota de viktiga demokratiska värden som finns inskrivna i artikel 2 i EU... more
ISSN: 1401-7199
URI: http://hdl.handle.net/2077/61843
Appears in Collections:Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper

 

 

© Göteborgs universitet 2011